ՅՈՒՇԱՐԺԱՆ ՊԱՀԵՐ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Հաղորդագրութիւն Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Ընդհանուր Ժողովի

Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան ժամանակակից պատմութեան համար՝ 3-5 Օգոստոս 2017 օրերը պատմական հանդիսացան: Սոյն թուին՝ Զմմառու Պատրիրաքկան Կղերի Միաբանութիւնը, գլխաւորութեամբ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գերեջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքի, իր Միաբանական Ընդհանուր Ժողովը գումարեց Զմմառու Տիրամօր վանքին մէջ: 


Միաբանութեան կանոնագիրը Միաբանական Ժողովին մասնակցելու իրաւունք կու տար 22 Միաբան Հայրերու, Միաբանութեան Պատրիարքական նախկին Փոխանորդներուն, յանձինս՝ Նշան Արք. Գարաքէհէեանի, Գէորգ Արք. Խազումեանի, Մանուէլ Եպս. Պաթագեանի, և Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վրդ. Մուրատեանի, ինչպէս նաեւ Պէյրութի Պատրիարքական Թեմի Օգնական Եպիսկոպոս՝ Հ. Գէորգ Եպս. Ասատուրեանին: Ինչպէս նաեւ տասնմէկ միաբաններու, որոնք որպէս պատուիրակ ընտրուած էին Միաբան Հայրերու կողմէ, ապա Վարչական Հայրերուն և ի պաշտօնէ վանաբնակ Հայրերուն:
Հինգշաբթի 3 Օգոստոս, առաւօտուն, Զմմառու վանքի մայր տաճարին մէջ Սուրբ և Անմահ համապատարագ մատուցուեցաւ նախագահութեամբ Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ և մասնակցութեամբ ժողովական Հայրերուն:
Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Ընդհանուր Ժողովի առաջին նիստը սկիզբ առաւ մայրավանքի «Արծիւեան» ժողովասրահին մէջ Ս. Հոգւոյն նուիրուած «Նոյն և նման» շարականով: Ամենապատիւ և Գերեջանիկ Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքը ողջոյնի խօսք ուղղեց ժողովական Հայրերուն, որմէ ետք Զմմառու Պատրիարքական Փոխանորդ՝ Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վրդ. Մուրատեան և Վարչական Խորհուրդի Հայրերը յաջորդաբար ներկայացուցին իրենց վեցամեայ պաշտօնավարութեան տեղեկագիրները: Այնուհետեւ ներկայացուած տեղեկագիրներուն շուրջ ժողովական Հայրերուն կողմէ քննարկումներ և հարցադրումներ կատարուեցան: 
Ուրբաթ 4 Օգոստոս՝ կէսօրէ ետք, Ժողովին Է. նիստին՝ Պատրիարքական Փոխանորդի ընտրութիւնը կատարուեցաւ: Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան կանոնագրի Յօդ. 103 - Բ.ի համաձայն, «Ան որ ձայներուն երկու երրորդը կը հաւաքէ, կ'ընտրուի Պատրիարքական Փոխանորդ»: Միաբան Հայրերու քուէրակութեամբ՝ Գերպծ. Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան ընտրուեցաւ որպէս Միաբանութեան Պատրիարքական Փոխանորդ: Հոգեւոր Տէրը հաստատեց այս ընտրութիւնը, կանոնագրի 104-րդ Յօդուածի համաձայն և իր Պատրիարքական իշխանութիւնը յանձնեց նորընտիր Պատրիարքական Փոխանորդին, կազմակերպելու ու առաջնորդելու Միաբանութեան ամբողջ կեանքը: Այսպէս՝ կանոնագրի 110-րդ Յօդուածի համաձայն. «Պատրիարքական Փոխանորդը պաշտօնի վրայ կը մնայ վեց տարի և կը նախագահէ Միաբանութեան ընթացիկ հարցերու տնօրինումին»: 
Ժողովի Ը. նիստին՝ նորընտիր Պատրիարքական Փոխանորդը իր հերթին՝ առաջարկեց վարչականներու անուններ, որպէսզի անոնց ընտրութիւնը կատարուի: Այս ընտրութիւններուն իբր հետեւանք՝ չորս Վարչական Հայրեր ընտրուեցան, յանձինս՝ Գերյ. Հ. Անդրանիկ Ծ.Վ. Կռանեանի, Գեր. Հ. Մովսէս վրդ. Տօնանեանի, Գեր. Հ. Անտոն Վրդ. Նորատունկեանի, եւ Գեր. Հ. Գրիգոր Վրդ. Պատիշահի: 
Ամենապատիւ և Գերերջանիկ Հոգեւոր Տէրը, Հ. Գրիգոր Վրդ. Պատիշահը նշանակեց Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան «Ս. Միքայէլ» և «Երանելի Մալոյեան» Դպրեվանքի տեսուչ, նշելով որ ան շատ կարեւոր պաշտօն մըն է, քանի որ հոն կը պատրաստուին քահանաներ մեր ամբողջ համայնքին համար: Ապա Գերապայծառ Գէորգ Արք. Խազումեանը դպրեվանքի հոգեւոր հայր անուանեց: 
Միաբանական Ժողովի Թ. նիստին՝ կանոնագրի 89-րդ Յօդուածի համաձայն, Ժողովական Հայրերը քննարկեցին Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան իրավիճակը, անոր կարեւորագոյն հարցերը և ապագային իրագործուելիք ծրագիրները: Այսպէս՝ քննարկուեցան հովուական կարգ մը հարցեր, քահանայական կոչումներու տագնապը, Միաբանութեան առաքելութիւնը Մայր Հայրենիքի մէջ, Միաբանութեան կանոնագիրքի յարմարեցումը Արեւելեան Եկեղեցիներու կանոնագրին, եւլն: 
Շաբաթ 5 Օգոստոս 2017-ին, ժողովի Ժ. նիստի ընթացքին՝ շարունակուեցան քննարկումները և միաբան Հայրերը հարցումներ ուղղեցին և միջամտութիւններ կատարեցին, աւելիով լուսաբանելու համար քննարկուած հարցերը: Հոգեւոր Տէրը յստակացումներ կատարեց կարգ մը հարցերու շուրջ և առաջարկեց որ յանձնախումբ մը կազմուի, որ հետապնդէ Միաբանութիւնը յուզող կարեւորագոյն հարցերը: 
Շաբաթ երեկոյեան, Աստուծոյ օրհնութեամբ և Զմմառու Ցաւագին Տիրամօր բարեխօսութեամբ՝ Միաբանական Ընդհանուր Ժողովը իր աւարտին հասաւ: Ժողովական Հայրերը, գլխաւորութեամբ Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ, վանքի եկեղեցւոյ մէջ «Փառք ի բարձունս» օրհներգով Աստուծոյ գոհութիւն մատուցին, ժողովին օրինակելի ընթացքին համար, ապա շնորհաւորութիւններ ներկայացուեցան նորընտիր Պատրիարքական Փոխանորդին և նորակազմ Վարչութեան անդամներուն:

Այսու՝ կը խնդրենք նորընտիր վարչութեանս համար ձեր երկնառաք աղօթքը մատուցանէք, որպէսզի անոր գործունէութիւնը դառնայ արդիւնաբեր, ի փառս Աստուծոյ և ի պայծառութիւն Ս. Եկեղեցւոյ:

Դիւան Զմմառու վանքի

ChapitreGeneral ConseilDirectif

ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

 • Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը
  Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծնունդը

  25 դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը 10,30-ին, Զմմառու վանքի Փոխման Ս.Կուսին Մայր եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ Յիսուս- Քրիստոսի Ս. Ծննդեան պատարագը, զոր մատոյց` Զմմառու Պատրիարքական կղերի Միաբանութեան Պատրիարքական փոխանորդ, Զմմառու վանքի Մեծաւոր` Գերպծռ.Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ.Մուրատեանը, առընթերակայութեամբ Ս.Միքայէլ ընծայարանի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան դպրեվանքի Տեսուչ` Գեր.Գրիգոր Վրդ.Պատիշահի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ
  Քահանայական ձեռնադրութիւն Դամասկոսի մէջ

  Շաբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Դամասկոսի Թագուհի տիեզերաց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Լեւոն Սրկ. Ստեֆանի քահանայական ձեռնադրութիւնը Ձեռամբ` Արհ.Տ.Յովսէփ Եպս.Առնաութեանի:

 • Քահանայական ձեռնադրութիւն
  Քահանայական ձեռնադրութիւն

  Շաբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2019-ի, երեկոյեան ժամը 5 ին, Սուրբ Եղիա-Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ` Վարդան Սրկ. Ճալլուֆի եւ Պետրոս Սրկ. Հատտատ Մարաշլեանի քահանայական ձեռնադրութիւնը:

 • «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը
  «Կանչ հրեշտակապետին» 20-րդ համարը

  Շաբաթ 09 Նոյեմբեր 2019-ին, լոյս տեսաւ` Սուրբ Միքայէլ ընծայարանի «Կանչ հրեշտակապետին» պաշտօնաթերթի 20-րդ համարը, ձօնուած ՝ Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան հիմնադրութեան 270 ամեակի եւ Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանի ծննդեան 150 ամեակի զոյգ յոբելեաններուն:

View All

inside picture