նորություններ
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնը Զմմառու վանքին մէջ

Շաբաթ 12 Օգոստոս 2017-ին, երեկոյեան ժամը 19:00-ին, Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնին նախօրեակին, Զմմառու միաբան՝ Հ. Տիգրան Վրդ. Փիլիպոսեան հանդիսաւոր Ս. Պատարագ մատուցեց Զմմառու վանքի «Երանելի Մալոյեան» ամփիթատրոնին մէջ, Զմմառու և շրջակայ գիւղերու ուխտաւոր հաւատացեալներու համար:

Ներկայ էին Արհիապատիւ Գերապայծառ Հայրեր, Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութեան Փոխանորդ՝ Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան և Վարչական Հայրեր: Ս. Խորանի սպասաւորութիւնը և պատարագի երգեցողութիւնը կատարեցին Զմմառու դպրեվանքի ժառանգաւորները, շրջանի գիւղերէն ժամանած՝ հաւատացեալներու հոծ բազմութեան մասնակցութեամբ: Հ. Տիգրան իր քարոզին մէջ շեշտը դրաւ Աստուածածնի Վերափոխման տօնին վրայ, ըսելով թէ ամէն հաւատացեալ իր հոգւոյն մէջ պահպանէ այն հաւատքն ու սէրը, զորս Յիսուսի աշակերտները ունէին Տիրամօր հանդէպ, որովհետեւ Ս. Կոյսը մեր բոլորին գթառատ մայրն է: Պատարագի աւարտին՝ տեղի ունեցաւ աւանդական խաղողօրհնէքի արարողութիւն: Այնուհետեւ Զմմառու վանքի «Օրջանեան» ներքնագաւիթը հիւրասիրութիւն կատարուեցաւ:

Կիրակի 13 Օգոստոս 2017-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին, տարիներու աւանդութեան համաձայն՝ Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնին առթիւ՝ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ և Գերեջանիկ Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքը Հայրապետական Ս. Պատարագ մատուցանեց Զմմառու վանքի «Երանելի Մալոյեան» ամփիթատրոնին մէջ: Ներկայ էին Արհիապատիւ Գերապայծառ Հայրեր, Գերյարգելի և Գերապատիւ Վարդապետներ, Զմմառու վանքի Վարչական Հայրեր, Հայ Կաթողիկէ ժողովրդապետութիւններէն ժամանած բիւրաւոր ուխտաւոր հաւատացեալներ, ինչպէս նաեւ ՀԿՄ Պատանեկան Միութիւնը: Ս. Խորանի սպասաւորութիւնը կատարեցին Զմմառու դպրեվանքի ժառանգաւորները, իսկ պատարագի երգեցողութիւնը կատարեց Պուրճ Համուտի «Ս. Փրկիչ» եկեղեցւոյ երգչախումբը, ղեկաւորութեամբ Հ. Մաշտոց Վրդ. Զահթէրեանի:
Հոգեւոր Տէրը իր քարոզին մէջ անդրադառնալով օրուան խորհուրդին, ըսաւ. «Ամենասուրբ Կոյսը, Աստուծոյ Մայրը, միանգամայն մեր Մայրն է: Ս. Կոյսը, իր ամենամաքուր արգանդին մէջ կրեց, իբրեւ մարդ, Ան՝ որ բոլորիս Աստուածն է. մնալով յաւերժական, անապական Կոյս: Յիսուս անձամբ հռչակեց մարդկութեան հանդէպ Տիրամօր մայրութիւնը, Գողգոթայի լերան վրայ: Աւետարանը կը պատմէ, թէ Խաչեցեալ Յիսուս անհունօրէն քաղցր նայուածք մը կ'ուղղէ իր Մօրը վրայ, որ խումբ մը բարեպաշտ կիներու և Յովհաննէս առաքեալին հետ՝ խաչին ոտքին կը գտնուէր, և կ'ըսէ անոր. «Կին դու, ահա՛ որդի քո», և ապա Յովհաննէսին՝ «ահա՛ մայր քո»: Աստուածային են այս խօսքերը, ուստի ներզօր և ստեղծագործող, որոնք նաեւ կ'իրականացնեն ինչ որ կը նշանակեն: Քրիստոնեայ աւանդութիւնը Յովհաննէսի անձին մէջ տեսած է մարդկային բովանդակ ցեղը, բայց մանաւանդ Քրիստոսի հաւատացեալները: Այդ վարկեանէն՝ Յիսուսի այդ խօսքերը Ամենասուրբ Կոյսին սրտին մէջ մայրական անսահման սէր վառեցին մարդկութեան հանդէպ, և հաւատացեալներուն մէջ ալ, որդիական անսհաման գորովի ու վստահութեան զգացումներ արթնցուցին Տիրամօր հանդէպ, որոնք դարերու ընթացքին աճեցան Ս. Եկեղեցւոյ մէջ:
Այսօր քրիստոնէութիւնը, յատկապէս Մերձաւոր Արեւելքի մէջ, կը գտնուի ահաւոր վիճակի մէջ: Մենք բոլորս վկայ եղանք թէ ինչպէս անցնող մի քանի տարիներուն ընթացքին, քրիստոնեաները հալածանքներ և նեղութիւններ կրեցին: Աստուածածնի մայրական գութը սակայն՝ մխիթարեց հաւատացեալները: Աստուածամայրը երկինք կը գտնուի իր կուսական մարմնով: Մենք ալ հոգւով վերանանք դէպի երկինք, դէպի Տիրամայրը: Աղօթենք Տիրամօր Ս. Գրիգոր Նարեկացիին հետ, ըսելով. «Յետ Աստուծոյ մեր յոյսն ես, քեզի կ'ապաւինինք, Ո՜վ Տիրամայր, անարատ ծնող Բանին Աստուծոյ» և Տիրամօր բարեխօսութեամբ՝ պիտի գտնենք ճամբան յաւերժական հայրենիքին»:
Սուրբ և Անմահ պատարագին աւարտին, տեղի ունեցաւ խաղողօրհնէքի արարողութիւն: Հոգեւոր Տէրը, շրջապատուած հոգեւոր դասէն, օրհնեց խաղողի ողկոյզները, ապա ներկայ հաւատացեալները, մինչ դպիրները շարականներ կ'երգէին, խնդրելով որ տէրը օրհնէ այգիները, հայցելով որ անոնք բազմաբեղուն պտղաբերութիւն ունենան: Աղօթքէն ետք՝ երեք անգամ օրհնուեցան խաղողի ողկոյզները. «Օրհնեսցի, պահպանեսցի մաղթանքով» և բաշխուեցաւ ներկաներուն:
Պատարագի աւարտին՝ աջահամբոյր տեղի ունեցաւ և հաւատացեալները ընդունեցին Հոգեւոր Տիրոջ օրհնութիւնը: Այնուհետեւ ագապ տրուեցաւ դպրեվանքի սեղանատան մէջ, մասնակցութեամբ Ամենապատիւ Հոգեւոր Տիրոջ, Վանքիս Վարչական Խորհուրդին, հոգեւորական դասուն, դպրեվանքի ուսանողութեան և «Ս. Փրկիչ» երգչախումբին:

Երկուշաբթի 14 Օգոստոս 2017-ին, առաւօտեան ժամը 8:00-ին, Օր Մեռելոց ըլլալով, Զմմառու վանքի Մայր Տաճարին մէջ Սուրբ և Անմահ Պատարագ մատուցանեց Զմմառու Պատրիարքական Միաբանութեան Փոխանորդ՝ Գերպծ. Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեան: Պատարագին իրենց մասնակցութիւնը բերին Վարչական Հայրեր, վանաբնակ վարդապետներ և դպրեվանքի նորընծաներ: Յաւարտ Ս. Պատարագին՝ հոգեւորական դասը հանդիսաւոր թափօրով ուղղուեցաւ Մայրավանքիս դամբարանը, ուր Զմմառու Պատրիաքական Միաբանութեան հոգելոյս Հայրապետներուն և Միաբան Հայրերուն հոգիներուն համար յատուկ հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ:

 

ԳԼԽԱՒՈՐ ԼՈՒՐԵՐ

 • ՀՀ Վարչապետ Տիար Կարէն Կարապետեան Զմմառու մէջ
  ՀՀ Վարչապետ Տիար Կարէն Կարապետեան Զմմառու մէջ
  Երեքշաբթի 13 Մարտ 2018-ին, յետմիջօրէին, ՀՀ Վարչապետ Տիար Կարէն Կարապետեան և անոր ընկերացող պետական պատուիրակութիւնը,  որուն մաս կը կազմէր Սփիւռքի նախարար՝ Ազնուափայլ Տիկին Հրանուշ Յակոբեան և այլ հայրենի և սփիւռքահայ պատասխանատու անձնաւորութիւններ, պաշտօնական այցելութիւն մը տուին Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքական պատմական Աթոռ և Զմմառու Պատրիարքական Կղերի Միաբանութեան Տիրամօր վանք: 
 • Զմմառու վանք այցելեցին Հռիփսիմեանց վարժարանի ութերորդ դասարանի աշակերտները
  Զմմառու վանք այցելեցին Հռիփսիմեանց վարժարանի ութերորդ դասարանի աշակերտները

  Երեքշաբթի 13 Մարտ 2018-ին, առաւօտեան ժամը 9:00-ին, նախաձեռնութեամբ Հռիփսիմեանց վարժարանի առաքինազարդ քոյրերուն, Զմմառու վանք այցելեցին Հռիփսիմեանց վարժարանի ութերորդ դասարանի աշակերտները, գլխաւորութեամբ վարժարանի առաքինազարդ քոյր Հակինթ Մուրատեանի և այլ պատասխանատուներու:

 • Վանքերու և Սրբավայրերու ուխտագնացութեան միութեան հերթական ժողովը
  Վանքերու և Սրբավայրերու ուխտագնացութեան միութեան հերթական ժողովը

  Շաբաթ 3 Փետրուար 2018-ին, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Զմմառու վանքին մէջ գումարուեցաւ Վանքերու և Սրբավայրերու ուխտագնացութեան միութեան հերթական ժողովը:

 • Յարութ փամբուկճեան վանքը կ'այցելէ
  Յարութ փամբուկճեան վանքը կ'այցելէ

  Շաբաթ 6 Յունուար 2018-ին, կէսօրուայ ժամուն, Զմմառու վանք այցելեց հայ ժողովրդային երգիչ՝ Յարութ փամբուկճեան, ընկերակցութեամբ իր նուագախումբի անդամներուն և արուեստագէտ Պրն. Անթուան Պեզճեանի:

View All

inside picture