Միաբանական Կոչում
 • Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, ահա քու առջեւդ կը խոնարհիմ իբր խեղճ մեղաւոր: Ընդունէ՛ աղօթքներս եւ արցունքներս:
  Ողջոյն քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, հոգիս յուսահատ է եւ կարիքներու բեռին տակ կքած: Զօրացո՛ւր եւ մխիթարէ` զիս զաւակդ: Կը սիրեմ քեզ եւ կը պաղատիմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ո՜վ ցաւագին Տիրամայր, սրտիս մէջ կը ծագի յոյսը՝ թէ զիս պիտի լսես անպայման: Այս է շնորհքը (...) որ կ'ակնկալեմ քեզմէ եւ ամբողջ սիրտս կը նուիրեմ քեզի:
  Ողջոյն Քեզ Մարիամ...
  Ո՜վ ցաւագին Մարիամ, բարեխօսէ՛ ինծի համար, որ քեզի կը դիմեմ: Ամէն:

 • Տէր Յիսուս, Երանելի Իգնատիոս Մալոյեանը Քեզ շատ սիրեց իր կեանքին ընթացքին ու յաճախ դիմեց Քեզի արտասանելով Քու Ս. Անունդ։ Ան՝ իր կեանքն ալ զոհեց Քու սիրոյդ եւ ժողովուրդիդ փրկութեան համար՝ յանձն առնելով չարչարանքներն ու մարտիրոս- ութիւնը։ Շնորհէ՛ մեզի, ո՜վ Տէր, անոր բարեխօսութեամբ, հետեւեալ շնորհքը..., զոր Քեզմէ կը խնդրենք, որպէսզի կարենանք հետեւիլ անոր օրինակին, նմանիլ անոր առաքին- ութիւններուն եւ տեսնել օր առաջ անոր պսակումը փառքով, զոր Եկեղեցին կը շնորհէ սուրբերուն։ Ամէն։
  Հայր մեր... Ողջոյն քեզ... Փառք Հօր...

Աղօթք քահանայական կոչումներու համար

Ո՛վ Յիսուս, հովիւ քաջ եւ բարի, որ քու զաւակներէդ ոչ մէկուն կորսուիլը կ'ուզես եւ անձկագին կը փնտռես մոլորեալ ոչխարը:

Դուն որ կը տեսնես վտանքուած հոգիներու բազմութիւնը, զրկուած՝ հոգեւոր խնամքէ:
Թախանձագին կը խնդրենք որ բազմաթիւ վեհանձն պատանիներ յարուցանես մեր ընտանիքներուն մէջէն՝ որոնք ծարաւն զգան աւետարանական կատարելութեան, հրապուրուին նուիրումի ազնիւ գաղափարականէն, բաղձան նուիրուիլ հոգիներու փրկութեան սուրբ գործին:
Գիտենք որ անթիւ հաւատացեալներ կան քրիստոնեայ ազգերու մէջ, որոնք կ'ուզեն աւելի ճանչնալ ու սիրել քեզ, իսկ անհաւատներու մօտ՝ բարի կամքով լեցուած բազմաթիւ հոգիներ՝ որոնք կը սպասեն ազնիւ խօսքի մը՝ ընդունելու համար քու խաղաղութեանդ պատգամը:
«Հունձքը առատ է, բայց մշակները քիչ»:
Կ'աղաչենք քեզի, որ մշակներ յարուցանես քու այգիիդ համար, որոնք ըլլան առաքեալներ, դաստիարակներ, աղօթքի նուիրուած հոգիներ, հասնին աշխարհի անսահման կարիքներուն ու անսակարկ ծառայեն Քեզի, Եկեղեցւոյդ ու մեր Ազգին. Ամէն: